Book now on Airbnb
0 kpl 0

Maksu, vuokraus- ja toimitusehdot

Maksuehdot

TILAAMINEN

Valitse tuotteet verkkokaupan valikoimasta valiten tai täyttäen ja lopuksi tarkistaen huolellisesti mahdolliset lisäpalvelutiedot sekä kappalemäärät tai varauksen kesto, ja siirry kassalle.

Täytä tietosi huolellisesti lomakkeelle. Puhelinnumero kirjoitetaan yhteen ilman sulkeita, väliviivoja tai välilyöntejä.

Tarkista ja vahvista tilauksesi. Tilausvahvistus lähetetään lomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Siirry Checkout-maksupalveluun ja maksa ostoksesi verkkopankissa, luottokortilla, laskulla tai osamaksulla. Tilaus vahvistetaan vasta kun maksu näkyy järjestelmässämme.

Tilaajalle lähetetään tilaamisen jälkeen vastaanottovahvistus lomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. On hyvä huomioida, että vahvat roskapostisuodattimet voivat joskus lajitella vahvistusviestin roskapostikansioon. Kun tilaus on vahvistettu, tilaajalle lähetetään viesti lomakkeella ilmoitettuun sähköpostiin.

Asiakkaan täytyy olla vähintään 18-vuotias.

Palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaan antamista virheellisistä tiedoista.

MAKSUTAVAT
Verkkolahjan ostokset voi maksaa pankkimaksulla, maksukorteilla, laskulla tai osamaksulla.

PANKKI- TAI MAKSUKORTTIMAKSAMINEN
Maksu tilauksesta suoritetaan verkon kautta käyttäen Checkout Finland Oy:n maksupalvelua: Valittavissa ovat kaikki kotimaiset pankkimaksut ja maksukorteista Visa, Visa Electron sekä Master Card. Maksuprosessissa käytetään salattua yhteyttä. Lue lisää: https://www.checkout.fi/ehdot-ja-sopimukset/maksuehdot

Juhla- ja saunatilojen vuokrausehdot

1. Vuokra-aika: Yhden illan mittaisissa tilavuokrissa vuokra-aika on 16:00 – 02:00 ellei muuta ole sovittu. Viikonloppuvuokrissa vuokra-aika alkaa perjantaina klo 16:00 ja päättyy sunnuntaina klo 14:00, ellei muuta ole sovittu.

2. Käyttö: Tilojen käyttö tapahtuu aina vuokraajan omalla vastuulla. Vuokralleottaja on velvollinen toimimaan tiloissa huolellisesti ja siten, että tilat tai siellä oleva irtaimisto eivät vahingoitu tai likaannu. Tilat tarkistetaan yhdessä vuokraajan kanssa ennen ja jälkeen vuokrauksen. Jälleenvuokraaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty ilman erillistä hyväksyntää.

3. Ilmoitusvelvollisuus: Vuokralleottaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan vuokranantajalle aiheutuneista vahingoista tai ilmenevistä vioista.

4. Korvausvelvollisuus: Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan tilojen tai irtaimiston vahingoittumisesta aiheutuneen vahingon siivous- tai korjauskustannusten, tai irtaimiston käyvän arvon mukaisesti.

5. Palauttaminen: Tilat irtaimistoneen on palautettava siinä kunnossa kuin ne oli vuokrattaessa. Jos tilaa ei palauteta vuokra-ajan loppuun mennessä asianmukaisessa kunnossa, myöhästymisestä veloitetaan vuokraajalle ja seuraaville asiakkaille aiheutuneet kohtuulliset kulut, kuitenkin vähintään 50eur. Siivouksesta veloitetaan 50e/h, aina vähintään 50e.

Kaluston, koneiden ja paljukärryn vuokrausehdot

1. Vuokra-aika: Yhden vuorokauden mittaisissa vuokrissa vuokra-aika sovitaan aina tapauskohtaisesti. Viikonloppuvuokrissa vuokra-aika alkaa perjantaina klo 15:00 ja päättyy sunnuntaina klo 21:00, ellei muuta ole sovittu.

2. Käyttö: Vuokravälineiden käyttö tapahtuu aina vuokraajan omalla vastuulla. Vuokralleottaja on velvollinen käsittelemään vuokraamiaan välineitä ohjeiden mukaisesti sekä huolellisesti ja siten, että ne eivät vahingoitu tai katoa. Välineet tarkistetaan yhdessä vuokraajan kanssa ennen ja jälkeen vuokrauksen. Jälleenvuokraaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty ilman erillistä hyväksyntää.

3. Ilmoitusvelvollisuus: Vuokralleottaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan vuokranantajalle välineiden katoamisesta, välineille aiheutuneista vahingoista tai välineissä ilmenevistä vioista.

4. Korvausvelvollisuus: Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokravälineiden katoamisesta tai vahingoittumisesta aiheutuneen vahingon niiden käyvän arvon mukaisesti.

5. Palauttaminen: Vuokravälineet on palautettava siinä kunnossa kuin ne oli vuokrattaessa. Jos vuokrauskohdetta ei palauteta vuokran loppuun mennessä, myöhästymisestä veloitetaan vuokraajalle ja seuraaville asiakkaille aiheutuneet kohtuulliset kulut, kuitenkin vähintään 50eur. Likaisten välineiden puhdistuksesta veloitetaan 50e/h, aina vähintään 50e.

Erilliset ehdot paljuille

(1). Asiakkaan omavastuu: Asiakas on vastuussa paljulle sekä perävaunulle aiheuttamistaan normaalista kulumisesta poikkeavista vaurioista paljuyhdistelmän korvausarvoon 3500eur saakka. Jos kylpytynnyriä ei palauteta muun kuin teknisen vian tai tähän rinnastettavan esteen vuoksi, asiakas sitoutuu maksamaan kylpytynnyrin korvausarvon 3500eur täysimääräisenä. Vauriotapauksessa kylpytynnyrin toimintakuntoon
saattamiseksi tehtävä työ veloitetaan asiakkaalta 70eur/h, omavastuuseen (500eur) saakka. Paljukärryissä on liikenne- ja kaskovakuutus. Liikenneonnettomuuden sattuessa ja vakuutusyhtiön korvatessa vauriot, omavastuu on 500eur.
Vuokran aikana hävinneet tai vaurioituneet kylpytynnyrin varusteet veloitetaan vuokraajalta varusteiden käyvän arvon mukaan.
Vaurioiden välttämiseksi huomiota tulee erityisesti kiinnittää seuraaviin asioihin:
– Perävaunua ei saa missään olosuhteissa kuljettaa/vetää siten, että tynnyrissä on vettä.
– Perävaunu tulee sijoittaa tasaiselle maalle ennen paljun täyttämistä vedellä. Tukijalat asennettaan vasta kun vettä on täytetty penkkien tasalle. Huomioi riittävä tukijalkojen kiristys ja mahdollisesti tarvittavat tuet jalkojen alle, mikäli maaperä sitä vaatii.
– Puukamiinaa ei saa missään tapauksessa sytyttää/lämmittää, jos vettä ei ole ylemmän putken yläpuolella. Seurauksena tästä on alumiinisen kamiinan sulaminen. Alumiinikamiinan korvausarvo on 750eur.
– Mahdollinen kipinävaara on otettava huomioon puukamiinaa käytettäessä (suositeltava turvaetäisyys rakennukseen 8m)

(2). Vahinkojen ilmoitusvelvollisuus: Ennen vuokran alkua vuokrattava palju tulee tarkastaa vuokralleantajan ja asiakkaan toimesta, jolloin mahdolliset viat tai puutteet kirjataan sopimukseen. Vuokran jälkeen havaitut viat tai puutteet katsotaan asiakkaan aiheuttamiksi, mikäli niitä ei ole kirjattu luovutushetkellä sopimukseen. Asiakas on velvollinen tarkastamaan paljun ennen sen palauttamista ja ilmoittamaan vuokran aikana aiheutuneet vauriot tai puutteet vuokraajalle. Mikäli asiakas laiminlyö ilmotusvelvollisuuden, asiakas sitoutuu maksamaan 200eur sakon vuokraajalle.

(3). Varauksen peruuntuminen: Varauksen voi peruuttaa ottamalla yhteyttä palvelunumeroomme 0407518177
– Jos varaus peruutetaan yli 30 vrk ennen vuokrausajankohtaa maksettu vuokra palautetaan kokonaisuudessaan
– 29-3 vrk ennen varausta, peruutusmaksu 50eur
– Alle 3 vrk ennen varausta, peruutusmaksu 100eur, tai varauksen hinta jos varauksen arvo alle 100eur

(4). Paljun puhdistaminen: Kylpytynnyri on aina oltava puhdistettu palautettaessa, mikäli muuta ei olla erikseen sovittu. Puhdistukseen kuuluu
käyttöohjeen mukaisesti tynnyrin sisäpintojen pyyhkiminen ja huuhtominen sekä kuivaaminen lastalla tai pyyhkeellä, puukamiinan tyhjentäminen sekä tynnyrin ulkoinen siistiminen.
Mikäli asiakas rikkoo tätä sopimusehtoa, hän on velvollinen korvaamaan kylpytynnyrin siivouksesta 50eur/h, aina kuitenkin vähintään 50eur.